Vamdrup Vandværk

Aktuel information

Vi er startet på målerudskiftning ved samtlige husstande, som vil strække sig over de næste 3 år. 

Dem som har målerbrønd, vil kun bemærke det ved et brev i postkassen, og der hvor måleren sidder indendørs vil husstanden blive kontaktet for at aftale tid.

Når vandmåler er udskiftet, er der mulighed for at tilkøb vanddisplay, så man kan aflæse sin vandmåler indefra. Den koster kr. 856,25 incl. moms.

 

Vagttelefon: 51 20 90 51
Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk

P.t. ingen driftforstyrelse.