Vamdrup Vandværk

Aktuel information: I dag onsdag den 31/5 lukkes der for del af Nørregade i eftermiddag.

Årsopgørelse+aconto udsendes med PBS med betaling i februar og næste aconto komme til august. 

Vi er startet på målerudskiftning ved samtlige husstande, som vil strække sig over de næste 3 år, forventet færdig 2023. 

Dem som har målerbrønd, vil kun bemærke det ved et brev i postkassen, og der hvor måleren sidder indendørs vil husstanden blive kontaktet for at aftale tid.

 

Vagttelefon: 51 20 90 51

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk