Vamdrup Vandværk

Aktuel information:

Årsopgørelse+aconto udsendes med PBS med betaling i februar og næste aconto komme til august. 

Vi er startet på målerudskiftning ved samtlige husstande, som vil strække sig over de næste 3 år, forventet færdig 2022. 

Dem som har målerbrønd, vil kun bemærke det ved et brev i postkassen, og der hvor måleren sidder indendørs vil husstanden blive kontaktet for at aftale tid.

Når vandmåler er udskiftet, er der mulighed for at tilkøb vanddisplay, så man kan aflæse sit forbrug pr. dag indefra. Den koster kr. 985,00 incl. moms.

 

Vagttelefon: 51 20 90 51

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk