Vandanalyse af vandet fra Vamdrup Vandværk

Vamdrup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Vamdrup Vandværk's vand er 14,0

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. Se senest analyse her

 

Link til analyser på hjemmesiden:

Der er ikke påvist PFAS.

 

Vandværket har i 2021 udpumpet ca. 350.000 m3 vand.Forsyningsområdet omfatter 2097 ejendomme
 i Vamdrup og opland.

Vandforbruget er næsten uændret i forhold til 2020 og der var et vandspild på 9,1 %

Analyseresultater
Vandets kvalitet har i 2021 været tilfredsstillende.

 

 

  •  

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk