Vamdrup Vandværk

Vamdrup Vandværk er etableret i 1933, hvor selve værket blev bygget på Jernbanegade 19 med boringerne placeret i umiddelbar nærhed af værket.

Værket på Fabriksvej 19 blev bygget i 1983.

I dag hører Vamdrup Vandværk til på Ballegårdsvej 15A med tilhørende
kildeplads (3 boringer) i Bastrup Skov.

Værket har en behandlingskapacitet på 120m3/h og en
udpumpningskapacitet på 150m3/h.

Råvandet fra de 4 boringer føres i fælles ledning ind i
vandværket og ind i et iltningsspor, hvor vandet tilføres luft.
Fra iltningssporet ledes vandet til 2 åbne filtre, hvor
råvandets jern- og manganindhold filtreres fra.

Fra filtrene ledes vandet til 2 rentvandsbeholderer på h.h.v. 295m3 og 225m3.

Derudover findes der en skyllevandsbeholder på 130m3
Alle tre beholdere er placeret under terræn.


Baggrund

Vamdrup Vandværk var i 1997 med i et projekt, hvis mål var at lave en handlingsplan for vandværket.

Vamdrup Vandværk var et af de 6 vandværker i Vejle Amt,
der fik lov til at deltage i projektet, fordi man på daværende tidspunkt havde sin indvinding liggende under Vamdrup by og dermed også under industrien. Dette var en uheldig placering.

Det viste sig forholdsvis hurtigt i projektet, p.g.a. nogle
omfattende analyser, at de to eksisterende vandværker og
kildepladser var dårlige fordi begge steder var ramt af
begyndende forurening med aromater og olier.
Man kunne detektere aromater og olier, men alle fundene
var under grænseværdierne.

Grundet vandværket på Jernbanegade's nedslidning og værket på Fabriksvej's problemer med at holde manganindholdet på et acceptabelt niveau + man har hele tiden tilsat natriumhydroxid til drikkevandet på Fabriksvej for at neutralisere den aggressive kuldioxid der var i vandet, valgte bestyrelsen i 1997 at flytte vandværket og kildepladsen væk fra byen.

Vandværkerne på Jernbanegade og Fabriksvej er i dag lukkede og afviklet så forbrugerne udelukkende forsynes fra det nye vandværk på Ballegårdsvej.

Vandværket på Ballegårdsvej har pumpet vand ud til forbrugerne siden den 21. juni 2001.

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk