Kontakt

Vamdrup Vandværk kan kontaktes på  adressen:


Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15a
6580 Vamdrup


Tlf. 75 58 05 80

E-mail. vamdrupvand@vamdrupvand.dk



Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt bestyren



Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kontoret











Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk