Her kan du finde generel information om vandværket.

Vandværket har i 2018 udpumpet ca. 337.000 m3 vand.Forsyningsområdet omfatter 2067 ejendomme
 i Vamdrup og opland.

Vandforbruget er næsten uændret i forhold til 2017 og der var et vandspild på 9,1 %

Analyseresultater
Vandets kvalitet har i 2018 været tilfredsstillende.

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk